Image

Badania i rozwój

Od wielu lat przy współudziale jednostek naukowych prowadzimy prace badawczo-rozwojowe dla sektora lotniczego. Wyniki naszych prac dostrzegane są na europejskim forum przemysłu lotniczego i służą jako platformy badawcze do wdrażania nowych rozwiązań w sektorze Aviation.

Image
Image

Park maszynowy i kapitał ludzki

Dzięki niezwykle zróżnicowanemu parkowi maszyn oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze jesteśmy solidnym, rzetelnym i gwarantującym sukces działań B+R partnerem dla jednostek badawczych, które podejmują z nami współpracę.

Image